lördag 20 juli 2013

Swap 4: Bok, Burlesk, Begagnat

Tema för SWAP nr 4:
Bok, Burlesk, Begagnat. Fri tolkning, men alla teman ska finnas med.
Postas senast 31 augusti 2013. 

Var snäll och håll deadline! =)


Deltagare

1. Milo Lilja
2. Anna Lilja 
3. Eva Jansson
5. Caroline Adelsson
6. Irene Friman
7. Veronica Trondsen
8. Marianne Sjöstrand
9. Emma Jakobsson
10. Therese Karlsson
11. Cecilia Catalan
12. Lillian Djurfelter
13. Annika Nilsson Lill
14. Maria Miia Malmgren

lördag 22 juni 2013

SWAP 3: Andligt, Amfibier, Alfabet

Tema för SWAP nr 3:
Andligt, Amfibier, Alfabet.

Postas senast 31 juli 2013. 

Den här swappen är stängd.
Vi gör 11 st ATC-kort i den här omgången.

1. Milo Lilja
2. Cecilia Catalán
3. Ina Lähdet
4. Caroline Adelsson
5. Maria Wanderoj Bjelvenmark
6. Veronica Trondsen
7. Maria Malmgren
8. Eva Jansson
9. Anna Lilja
10. Marianne Sjöstrand
11. Jenny Hultman
12 Susanne Uzaan Andersson


Swap 2: Brun, beige, blå, vit

Tema för SWAP nr 2:
Alla färgerna, och ingen annan än beige, brunt, vit och blå ska användas.
Postas senast 30 juni 2013. 

Den här swappen är full.

Deltagare

1. Milo Lilja
2. Eva Jansson
3. Maria Thim Kokki
4. Marie Linder
5. Ina Lähdet
6. Irene Friman
7. Elin Engström
8. Calista Des
9. Rositha Rozzan Gäfvert
10. Cecilia Catalan
11. Maria Malmgren
12. Maria Wanderoy Bjelvenmark
13. Ylva Blomkvist
14. Cecilia Berggren
15. Caroline Adelsson
16. Mikaela Wirenblad
17. Hanna Adlerteg
18. Linda Sundvall
19. Monica Niklasson
20. Lillian Djurfelter
21. Åsa Nygårds
22. Maria Ögren
23. Inger Söderlund Molander
24. Anna Lilja fd Forsberg 2
25. Katja "Mezzanotte" Joulak
26. Emma Jakobsson
27. Siv Salmi
28. Margareta Nyberg
29. Lydia Nyberg
30. Marie-louise Petterson
31. Lena Larsson

Swap 1: Valfritt tema